Als u een huis gaat bouwen, dan moet u ervoor zorgen dat u een veilige bouwplaats heeft. Een bouwplaats beslaat het totale bouwterrein waarop gebouwd wordt. Om de veiligheid op een bouwplaats te waarborgen, moet u bij wet het bouwterrein afschermen voor onbevoegden door het plaatsen van een hek en verbodsborden. Het bouwterrein moet ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. Het is ook belangrijk dat het totale bouwterrein goed verlicht is. Voor een goede bouwplaatsinrichting moet u op plaatsen, waar gevaar zou kunnen ontstaan, extra beveiliging plaatsen. Voor de controle op de uitvoering en de naleving van de Arbowet voor de bouwplaatsinrichting is door de overheid de Inspectie SZW aangewezen. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kan de bouw worden stilgelegd tot de problemen zijn opgelost.

Bouwen op een zachte ondergrond

Wanneer u uw woning gaat bouwen op een zachte ondergrond, dan is het belangrijk dat u voorzorgsmaatregelen neemt. Er zullen op het bouwterrein regelmatig zware vrachtauto’s komen om materialen af te leveren. Zijn er geen voorzorgsmaatregelen genomen, dan kan de vrachtwagen wegzakken. Dat kunt u voorkomen door het gebruik van stalen rijplaten. U kunt de stalen rijplaten huren bij een gespecialiseerd bedrijf. Stalen rijplaten huren, kunt u doen door contact op te nemen met de firma en aangeven hoeveel stalen rijplaten u wilt hebben en wanneer u ze afgeleverd moeten worden. Moeten de vrachtwagens over een fietspad en stoep rijden, voordat ze op de bouwplaats komen, dan moet u ervoor zorgen dat de stalen rijplaten er liggen, voordat de vrachtwagens komen. De stalen rijplaten huren moet u tijdig doen om te voorkomen dat er beschadigingen aan het fietspad of stoep ontstaan.

Het bouwen van een woning in Groningen

Als u in Groningen gaat bouwen, dan moet u ook voortijdig rijplaten huren. Rijplaten verhuur Groningen is mogelijk bij een gespecialiseerd bedrijf. Rijplaten verhuur Groningen kunt u online doen, als u weet wat u nodig heeft. Als u weet hoeveel stalen rijplaten u nodig heeft en wanneer ze afgeleverd moeten worden, kunt u dat doorgeven. Bestelt u bij de firma Kolbe, dan kunnen de stalen rijplaten al binnen 6 uur bij u op de bouwplaats liggen. Het snelle leveren van de stalen rijplaten is mogelijk, omdat ze uit een grote eigen voorraad worden geleverd. Zorg wel dat u precies kunt aangeven, als de vrachtwagen met de stalen rijplaten komt waar ze gelegd moeten worden. De stalen rijplaten zijn 6 meter lang en 1,5 meter breed. Ze moeten dus door een kraan worden weggelegd. Daar wordt voor gezorgd bij aflevering. Geef bij rijplaten verhuur Groningen tijdig aan wat u nodig heeft